ANNONS

Skärsätra får 40 nya båtplatser

Is vid Skärsätra båtklubb.
Skärsätra båtklubb i vinterskrud.
Fler båtplatser planeras på Lidingö.
2020 kommer över 100 båtplatser finnas i Skärsätra finnas om det blir som staden vill.
ANNONS

Snön ligger vit på taken och båtsäsongen känns långt borta.

I stadshuset planeras dock för full för en utbyggnad av småbåtshamnen i Skärsätra. Nu finns här knappt 70 båtplatser. staden vill undersöka möjligheten att utöka till strax över 100 platser.

Den lilla hamnan som ligger i Lilla Värtan, nära Kappsta naturreservat men också bostäder och kontor, är utsatt för svallvågor från båttrafiken. De nya båtplatserna skulle därför ligga vid flytande pontonbryggor. Staden konstaterar att utbyggnaden ligger i linje med gällande översiktsplan.

Dock krävs en miljökonsekvensbeskrivning och att att ansökan om bygget lämnas till Mark- och miljödomstolen.

Det ska också samrådas med närboende och verksamheter som påverkas av bygget. till och med 29 december är det fritt fram att tycka till om utbyggnadsplanen.

 

 

ANNONS