Skarvmassaker på skärgårdsöar i Värmdö

Skarvar i träd.
Skärgårdsstiftelsen har hittat flera avsågade grenar och fågelbon.
Skarven är en omdiskuterad fågel i skärgården.
Skarven är en omdiskuterad fågel i skärgården.
150 skarvbon har förstörts och 75 skarvar dödats på tre skärgårdsöar i Värmdö kommun. Det hela beskrivs som en massaker.

Enligt en anmälan som kommit in från Skärgårdsstiftelsen har man hittat flera avsågade grenar där fåglarna byggt bon. Man har även påträffat vad som beskrivs som en massaker på tiotals fågelungar och flera fåglar upphängda i träden. Totalt har 150 skarvbon förstörts och 75 skarvar dödats, rapporterar SVT Stockholm.

Flera grenar avsågade

Skarven är en omdiskuterad fågel i skärgården. Deras förmåga att ta död på all växtlighet på öarna de bosätter sig på, genom sin frätande spillning, retar ofta upp skärgårdsbor. Dessutom är skarvarna bra på att fånga fisk, vilket även fått fiskare att störa sig på fåglarna.

Redan i maj i år gjorde Skärgårdsstiftelsen en rutinkontroll av skarvbeståndet på de tre små öarna i Värmdö. Då hittades många skarvbon, men i augusti var antalet betydligt färre. Då hade någon varit där och sågat ner grenar med bon. Och nu har det skett igen.

Olagligt att döda skarvar

Händelsen har polisanmälts av Länsstyrelsen då det är förbjudet enligt lag att döda skarvar, som är fredade från jakt året runt.