Skateboardpark ska ge Älvsjö ett lyft

Det kan bli full fart vid Götalandsvägen när den skateboardparken är klar. Bilden är från en annan anläggning
Det kan bli full fart vid Götalandsvägen när den skateboardparken är klar. Bilden är från en annan anläggning

Älvsjö ska bli vackrare och roligare – tack vare Älvsjöborna själva. Det meddelar stadsdelen och hänvisar till fyra medborgarförslag som politikerna klubbat och som är på väg att förverkligas.

Ett av dem är den skateboardpark som planeras vid Götalandsvägen mellan Solberga och Älvsjö. Ett företag som bygger skateparker har upphandlats och utformningen sker tillsammans med de idékläckande medborgarna.

Andra förslag som har antagits är följande: En 25 meter lång brygga med badstege och sittplatser vid Herrängens gård, asfaltering av grusade vägar i Långbro park samt anslutning av vatten till odlingslotterna i Viktoriaparken.