Skatepark kan bli verklighet

Hässelby Efter ett medborgarförslag om en skatepark i Stråkets lekpark vill nu stadsdelsförvaltningen titta på om det är möjligt att genomföra.