ANNONS

Skatten ska upp i fullmäktige i kväll igen

Kommunfullmäktige klubba beslut Tyresö
Skatten ska klubbas, enligt dagordningen.
Under kvällens fullmäktige ska skattesatsen återigen upp.
Gårdagens kommunstyrelse klubbade en oförändrad skattesats.
ANNONS

Det togs inte något beslut om skattesatsen förra veckan, som Mitt i Tyresö skrev om då. I kväll, torsdag, ska skattesatsen upp igen under det ordinarie mötet i fullmäktige.

Under onsdagskvällen klubbade kommunstyrelsen en oförändrad skattesats på 19,50. Kommunstyrelsen har till skillnad mot fullmäktige inte bytt majoritet sedan valet.

Vill höja skatten

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna – som väntas blir det nya styret – vill höja skatten med 45 öre, något Anita Mattsson (S) som kandiderar till kommunstyrelsens ordförande yrkade på under gårdagens möte. Det förslaget röstades ner med en rösts marginal.

 

Sedan frågan tidigare återremitterades i början av månaden har kommunstyrelseförvaltningen redogjort för kommunens ekonomiska situation i en tjänsteskrivelse undertecknad av Bo Renman, kommundirektör, och Torstein Tysklind, ekonomichef.

”Ekonomichefen bedömer att det kommer att bli svårt att uppnå en budget i balans 2019 med en oförändrad skattesats. Om skattesatsen höjs bör budget i balans uppnås och ett mindre reservutrymme uppstå”, står det bland annat.

Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut utan skriver ”förvaltningen är av uppfattningen att beslut om skattesats och budgetutrymme ytterst är en politisk fråga”.

ANNONS

Ingen tillfällig kommunstyrelse klubbades

Gårdagens möte i kommunstyrelsen hade också på dagordningen att välja ny kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande i nämnder och att återkalla de nuvarande omedelbart.

Anders Linder (S), ordförande i fullmäktige som har lämnat förslaget, har sagt till Mitt i att om det klubbas skulle en ny tillfällig kommunstyrelse kunna ta över innan årsskiftet då den nya mandatperioden börjar.

Men förslaget klubbades inte. Anders Linder yrkade på att ärendet skulle bordläggas.

Ett professor i förvaltningsrätt har yttrat sig inför mötet. Han skriver att ”Förfarandet är enligt min uppfattning sannolikt förenligt med kommunallagen. Det bör dock noteras att stadgandet inte är avsett att tillämpas i en dylik situation och rättsläget är inte på något vis klart.”

Toppolitiker ska väljas

Under kvällens ordinarie fullmäktigemöte står även val till bland annat nämnder och kommunstyrelsen på dagordningen, vilket du kan läsa mer om här.

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18 i kväll, torsdag, i Tyresö gymnasium. Mötet, som är öppet för allmänheten, går också att följa via Tyresö kommuns hemsida och via Tyresö Närradio.