Skatten sänks nästa år

VÄRMDÖ Förra veckan klubbade kommunfullmäktige igenom driftsbudgeten för 2014. Beslutet innebär att det blir en skattesänkning med 17 öre nästa år och att resultatmålet på 40 miljoner kronor blir kvar.

På förra veckans möte skulle också investeringsbudgeten tas upp. Men politikerna i oppositionen hade fått en sammanställning av finansieringen först dagen innan mötet.

– Vi hade missat ett papper, säger kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M).

Frågan återremitterades därför till kommunstyrelsen.

Investeringsbudgeten handlar om vägar och byggnader.