Skattepengar går till arrendegårdar

2,7 miljoner kronor har tagits ur kommunens kassa för att bekosta underhåll av arrendegårdar i Huddinge.

Men enligt avtalen ska arrendatorerna själva stå för kostnaderna.

I Huddinge kommun finns fem stora gårdsarrenden. Det handlar om bönder som arrenderar och sköter exempelvis naturbetesmarker.

För att driva gårdarna och sköta markerna betalar bönderna en arrendeavgift till kommunen.

Men nu kommer kritik från en granskning som har gjorts av konsultbyrån EY, tidigare Ernst & Young. Granskningen beställdes av kommunens revisorer.

– Det vi har sett är att mycket sköts informellt på kommunen och att mycket är odokumenterat, vilket är olyckligt. Det kanske finns goda skäl till de investeringar och underhåll som kommunen gör på arrendegårdarna, men formella beslut saknas, säger Kurt Karlsson (V), ordförande för kommunrevisorerna.

Enligt avtalen för gårdarna ska arrendatorerna själva stå för en del underhållskostnader, skriver man i rapporten. Det handlar om exempelvis stängsling eller annan fastighetsskötsel på gårdarna. Men här har kommunen i stället gått in och betalat ur egen kassa.

Det handlar om 2,7 miljoner kronor från 2011 till juni i år, där skattebetalarna har fått stå för kostnader som borde ha betalas av arrendatorerna.

Lars Heins vid kommunens naturvårdsavdelning ansvarar för bland annat arrenden. Han menar att det inte är ett problem att kommunen ställer upp med pengar för underhåll av gårdarna.

– Den här frågan handlar om yttre fastighetsunderhåll. Nu ska vi diskutera våra arrendeavtal så att de blir tydligare, säger Lars Heins.

Fakta

Lövsta kostade 228 000 i år

Huddinge kommun har fem arrendegårdar: Lissma, Björksätra, Kastellet, Balingsholm och Lövsta.

Kommunens revisorer föreslår nu att det måste finnas dokumentation kring kostnader. Vid väsentliga kostnader vill man se nämndbeslut.

I år är det underhållet för Lövsta gård som har kostat mest i underhåll, här kommunen gått in med 228 000 kronor.

Källa: Huddinge kommun