SKB bygger hus på ödetomten

Johannelund Läsare har hört av sig till Mitt i och undrat vad som händer med den stora byggtomten i mitten av den nya stadsdelen Johannelunds trädgårdsstad. Tomten ägs av Skanska men har ännu inte bebyggts samtidigt som husen runtomkring vuxit upp och blivit färdiga.

Men nu verkar bygget snart starta. Skanska har slutit avtal med SKB, Stockholms kooperativa bostadsförening om att bebygga tomten med sex flerfamiljshus åt SKB med planerad byggstart i mars 2014.

Resultatet blir 111 lägenheter i storlekar mellan ett och fyra rum och kök.

Förutsatt att bygglovsprocessen är klar sker byggstart i mars 2014 och alla hus ska vara klara för inflyttning till hösten 2015, meddelar Skanska.