ANNONS

Skeppsholmens kajer rustas upp – igen

Först ut i renoveringen av Skeppsholmens kajer blir kajen närmast Kastellholmsbron.
Först ut i renoveringen av Skeppsholmens kajer blir kajen närmast Kastellholmsbron.
Kajerna på Skeppsholmen renoverades för 15 år sedan men har redan börjat vittra sönder.
Nu ska de rustas upp igen.
ANNONS

Den östra Skeppsholmskajen, från Kastellholmsbron till muren mitt emot Nationalmuseum, är i stort behov av renovering.

Fyllnadsmassor glider ut i vattnet

Trots att kajerna rustades upp för omkring 15 år sedan har fyllnadsmassan under kajerna börjat släppa och glida ut i vattnet.

– För att förhindra detta kommer vi att riva den nuvarande konstruktionen och bygga ett cementfundament som både stöttar och stoppar. Ovanpå detta byggs sedan en promenadvänlig brygga, säger Bo Monell, projektledare vid Statens fastighetsverk som äger kajerna.

Anledningen till att renoveringen måste göras om är att den förra var undermålig, skriver Statens fastighetsverk.

Tar tre år

Renoveringen startar i veckan och tros ta tre år. I den första etappen ska kajen från Kastellholmsbron till färjelägret för Djurgårdsfärjan byggas om.

– Kastellholmsbron kommer att vara öppen under hela projektet men under första etappen leder vi om biltrafiken som nu kommer att gå en bit längs den södra kajen. Bussen fortsätter att gå som idag och gående kommer att hänvisas rätt med tydliga skyltar, säger Bo Monell.

För att underlätta för båtägarna ska Statens fastighetsverk skapa en tillfällig pontonlösning för de båtar som ligger förtöjda vid Skeppsholmen i dag. Dykdalberna, eller pålarna som används för att förtöja båtarna, ska också renoveras. Dessutom ska kajerna göras mer tillgängliga, med mer belysning och fler ramper.

Fakta

Kajerna byggdes på 1700-talet

Kajerna på Skeppsholmen utgör idag cirka 795 meter. Dykdalberna är 18 stycken.

Det finns uppgifter om att dykdalber uppfördes redan när flottan flyttade hit på 1640-talet.

Under 1700-talet rätade man ut Skeppsholmens naturliga strandlinje genom utfyllnader och kajanläggningar.

Med den kommande renoveringen skapar Statens fastighetsverk stabila och säkra kajer och dykdalber med lång livslängd. Såväl kajer som dykdalber är statligt byggnadsminne.

Källa: Statens fastighetsverk