Skeppsvraken du kommer att åka under

Ett av skeppsvraken utanför Skeppsholmen arkeologerna undersökt inför utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka.
Ett av skeppsvraken utanför Skeppsholmen arkeologerna undersökt inför utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka.
Flygbild av ett av fartygsvraken.
Flygbild av ett av fartygsvraken.
Skeppsholmen och Blasieholmen. Vy från öster med Kastellholmen i förgrunden. Här syns några av palatsbyggnaderna på Blasieholmen samt det nya amiralitetshuset (på höjden) på Skeppsholmen. Notera även palatset Makalös i dagens Kungsträdgården.
Skeppsholmen och Blasieholmen. Vy från öster med Kastellholmen i förgrunden. Här syns några av palatsbyggnaderna på Blasieholmen samt det nya amiralitetshuset (på höjden) på Skeppsholmen. Notera även palatset Makalös i dagens Kungsträdgården.
Här är skeppsvraken du kommer att åka under men aldrig kommer att se.

Inför provborrningarna av nya tunnelbanan till Nacka har vraken undersökts närmare.

15 skeppsvrak från 1500-talet ligger på sjöbotten utanför Skeppsholmen i Stockholm.

Vraken var delvis kända sedan tidigare, men tio vrak var okända när arkeologerna påbörjade dykningarna förra året.

– Förvånande, vi trodde den här platsen var väl undersökt, säger Jim Hansson, Sjöhistoriska museet, som ansvarar för utgrävningarna.

Det var i maj och juni förra året som utforskningen gjordes. I dagarna har arkeologernas rapport blivit klar.

Av de 15 vraken är sju skepp stora örlogsfartyg, skepp nästan i samma storlekslass som Vasa, och som kan dateras från slutet av 1500-talet.

Jim Hansson kallar platsen för en ”elefantkyrkogård” för örlogsskepp.

Vraken är bevarade upp till trossdäck, dykarna har hittat kanonkulor, keramik och en murad byssa.

Fynden påverkar inte tunnelbaneutbyggnaden.

– Vi skulle bara säkerställa att vi inte provborrade just på den platsen, säger Karin Olofsson, kommunikationsansvarig på landstinget.

När man förstod omfattningen skeppskyrkogården beslutade sig landstinget för att provborra för tunnelbanan längre ut i Saltsjön, provborrningar som skulle visa hur hållfast berget är.

Närmast vill arkeologerna starta ett forskningsprojekt för att kartlägga vrakkyrkogården närmare.

2018 påbörjas borrningen av själva tunnelbanetunneln mellan Nacka centrum och Kungsträdgården, via bland annat Sickla och Järla. Tunneln ska stå klar 2025.