Skicka in ditt Visättraminne

Visättra Nu vill kommunen att alla som bor i eller brukar vistas i Visättra skickar in bilder och föremål som berättar vad området betyder för dem senast den 11 maj.

De ska fungera som inspiration för utsmyckning till trappan som ska byggas i slänten vid gångvägen mellan Visättra och Flemingsbergs station.