Gravid skickades hem med bristande kroppspulsåder – dog

Gravid på S:t Görans skickades hem efter bröstsmärtor och dog.
Den gravida kvinnan sökte vård på S:t Görans sjukhus.
Den gravida kvinnan kom in med bröstsmärtor – skickades hem och dog 14 timmar senare. Nu anmäler S:t Görans sjukhus händelsen enligt Lex Maria.

Den gravida kvinnan kom in med ambulans till S:t Görans akutmottagning med bröstsmärtor.

Kvinnan undersöktes och prover togs, även EKG, och hon kopplades upp på hjärtövervakning, framgår det av anmälan. Inget tydde heller på hjärtinfarkt, och blodproppar i lungorna uteslöts.

Även ultraljud av hjärtat gjordes, och då syntes en breddning av kroppspulsådern, men läkaren bedömde att det inte fanns tecken på att den skulle brista.

Kvinnan fick alvedon

Kvinnan fick alvedon varpå smärtorna avtog och hon skickades hem med uppmaning att återkomma om besvären inte gav med sig.

14 timmar senare kom kvinnan in till intensivakuten på Nya Karolinska med hjärtstopp.

Kroppspulsådern brast

Dödsorsaken konstateras vara aortadissektion där kroppspulsådern brustit.

Händelsen inträffade i januari, och sjukhuset har nu anmält den enligt Lex Maria. Inspektionen för vård och omsorg ska nu utreda om sjukhuset hanterat fallet korrekt.