Skickar vartannat flyktingbarn vidare

Nacka kommun betalade drygt 80 miljoner kronor för placering av 298 flyktingbarn under 2015, visar en färsk rapport.
Nacka kommun betalade drygt 80 miljoner kronor för placering av 298 flyktingbarn under 2015, visar en färsk rapport.
Av de 298 ensamkommande barn som Nacka tog emot 2015 skickade Nacka drygt hälften, eller 183 barn, vidare till andra kommuner.

Det framgår av en färsk rapport.

Orsaken till att Nacka och även andra kommuner skickade ensamkommande barn vidare i fjol är enligt Kommunerna i Stockholms län, KSL, som skrivit rapporten, det stora tryck som rådde under hösten 2015, då majoriteten av de ensamkommande barnen kom till Sverige.

Av de 298 ensamkommande barn som Nacka tog emot i fjol placerades 115 barn i Nacka, 136 barn i andra kommuner i Stockholms län, och 47 barn i andra län.

Av de barn som placerades i andra kommuner i Stockholms län placerades 39 i Stockholm stad, 23 i Upplands Väsby, 23 i Botkyrka, medan tolv andra kommuner i länet tog emot mellan ett och 13 barn från Nacka.

För de barn som placerades i jourhem, 197 barn, betalade Nacka 50,2 miljoner kronor, eller en genomsnittlig dygnskostnad på 1 816 kronor.

För de barn som placerades i HVB-boenden, 86 barn, betalade Nacka 22,3 miljoner kronor. KSL redovisar ingen genomsnittlig dygnskostnad för Nacka men lägsta dygnskostnaden var enligt KSL 1 400 kronor, högsta 4 500 kronor.

För de barn som placerades i familjehem, 20 barn, betalade Nacka åtta miljoner kronor. Inte heller här redovisar KSL en genomsnittlig dygnskostnad för Nacka, men lägsta kostnad var 300 kronor och högsta 2 350 kronor.

Rapporten visar att kostnaderna för boendena som kommunerna betalar för barnen skiljer sig åt, dels mellan olika boendeformer, dels mellan kommunerna.

Högst dygnskostnad för ett HVB-boende var enligt KSL 10 000 kronor. Den genomsnittliga dygnskostnaden för en plats i ett familjehem var 1 258 kronor och för en plats i ett jourhem 2 102 kronor.