Nu kan skidbacken i Ullna bli verklighet

Per Werngre hoppas på en skidanläggning redan nästa år.
Per Werngre hoppas på en skidanläggning redan nästa år.
Efter flera år av långdragna process ser Täby Slalomklubb nu ljuset i tunneln. Länsstyrelsen förelägger nämligen tippbolaget ABT att visa hur de så snart som möjligt kan avsluta sin verksamhet på Ullnabacken.
– Vi har nått ett stort genombrott, säger Per Werngren från Täby Slalomklubb.

Att förvandla Ullnabacken från tipp till skidbacke har varit en långdragen process, men nu ser det ut som att den börjar lida mot sitt slut.

– Vi har nått ett stort genombrott. Länsstyrelsen säger nej till att fortsätta tippa en halv miljon kubikmeter, säger Per Werngren från Täby Slalomklubb.

Redan 2010 godkände Länsstyrelsen en avslutningsplan för Ullnatippen, men beslutet upphävdes då man inte tagit in ett yttrande från markägaren Douglas. Ärendet dundrade vidare och 2015 inkom tippbolaget ABT med en ny avslutningsplan för tippen.

”Det är en rejäl prestigeförlust för kommunen.”

Fortsatt tippning är inte en avslutning

Det tidigare förslaget till avslutningsplan, skriver Länsstyrelsen, innefattade en höjning av backen på cirka 20 meter. Men nu menar Länsstyrelsen, i ett föreläggande till ABT, att en fortsatt tippning inte är ett se som en avslutningsplan.

– Det är en rejäl prestigeförlust för kommunen som har velat att tippningen ska fortsätta. Vi har stridit hårt för just denna lagtext och nu instämmer Länsstyrelsen i vår tolkning, säger Per Werngren.

Vill köra igång till nästa vinter

Nu kräver Länsstyrelsen att ABT ska redovisa vilka avslutningsåtgärder som återstår, tillsammans med en tidplan, så att man så snart som möjligt kan avsluta deponin.

– Vi vill komma igång redan till nästa vinter och nu finns det inga hinder för att det inte ska bli verklighet.

Det här har pågått ett tag, finns det inga bromsklossar kvar nu?

– Kommunen uppfinner hela tiden nya bromsklossar till varför det inte går. Politikerna vill, men inte tillräckligt mycket som vi ser det.

Täby Slalomklubb säger att de kan börja redan innan ABT helt lagt det sista lagret.

– Vi har tagit höjd för det sista jordlagret, vilket betyder att ABT kan lägga det sista ytskiktet när de önskar och vi kan justera våra liftar och belysning när det är gjort, säger Per Werngren och fortsätter:

– Det borde rimligen vara en valvinnare, att förvandla en soptipp till en skidanläggning.

Positiv politiker

Från politiskt håll ser man också Länsstyrelsens beslut som någonting positivt.

– Det är bara bra om avslutningsplanen kommer på plats. Då kan ABT börja avsluta sin verksamhet och kommunen kan parallellt börja planera för en året-runt-verksamhet, säger kommunalrådet Hans Ahlgren (L).

Han säger att det från kommunens håll finns ambitioner på att använda backen även under sommarhalvåret – exempelvis genom att anlägga mountain bike-banor eller skärmflygning.

– Vi kommer att ha en anbudstävlan för att få en aktör på plats som kan driva den typen av verksamhet, säger han.

Från Täby Slalomklubb menar man att politiker dragit ärendet i långbänk?

– Jag ser det inte så. Vi har i grund och botten samma målbild, men de är naturligtvis mer otåliga. Från politiskt håll har vi velat ha avslutningsplanen på plats så att vi kan försäkra oss om att backen är säker.