”Skilj på gång- och cykelbanor”

Spånga-Tensta Gång- och cykelbanor borde skiljas åt i Spånga-Tensta. Det skriver stadsdelsförvaltningen som svar på en remiss om stadens cykelplan för 2012.

Dessutom behövs det fler cykelparkeringar i stadsdelen samt pumpar på strategiska platser. Fler lånecyklar skulle också kunna leda till ökat cyklande, enligt förvaltningen.

Planen är ett försök från Stockholms sida att konkurrera med de stora cykelstäderna Köpenhamn och Amsterdam när det gäller cykelvänlighet och säkerhet.