Skillnad på hur flyktingbarn tas emot

En skolklass med ensamkommande flyktingbarn i Rinkeby
En skolklass med ensamkommande flyktingbarn i Rinkeby
Stockholms kommuner och stadsdelar behandlar flyktingbarn väldigt olika när de fyllt, eller anses vara 18 år.
– I vissa kommer får ungdomarna bo kvar i sitt boende, får gå kvar i skolan och behålla sin gode man. I andra kommuner förlorar de allt, säger Kajsa Aronsson från organisationen "Jag står inte ut" till P4 Stockholm.

När flyktingbarn kommer till Stockholms kommuner skrivs deras ålder i vissa fall upp. Om ungdomarna betraktas som äldre än 18 år kan det i vissa av länets kommuner bli aktuellt med både flytt och avbruten skolgång. I andra kommuner gör man inga större förändringar alls, enligt Sveriges radio p4.

Olika regler i stadsdelarna

Det är organisationen Vi står inte ut som undersökt hur det ser ut i Stockholms olika kommuner.

– I Stockholms kommun är det ju också olika regler i de olika stadsdelarna, och det är ju märkligt, säger Kajsa Aronsson, till p4 Stockholm

”Kan förlora allt”

Hennes organisation, Vi står inte ut,  jobbar för ensamkommande flyktingbarns rättigheter. De har gjort en undersökning om hur ensamkommande flyktingbarns situation kan påverkas av att deras ålder och resultatet visar att det är stor skillnad  beroende på vilken kommun eller stadsdel ungdomarna bor i.

– I vissa kommer får ungdomarna bo kvar i sitt boende, får gå kvar i skolan och behålla sin gode man. I andra kommuner förlorar de allt, säger Kajsa Aronsson.