Liten skillnad mellan språkbetyg och provresultat i Tyresö

Tyresö gymansium i Tyresö Fr.v. Wilma Karnehagen Wikander och Aleyna Ayhan - gymnasiebetyg
Wilma Karnehagen Wikander, Aleyna Ayhan går på Tyresö gymnasium.
Det är stor skillnad mellan resultaten i nationella proven och slutbetygen på gymnasieskolorna i länet. Det visar Mitt i:s granskning. Gymnasiet i Tyresö utmärker sig genom att skillnaden är liten för engelska, medan skolan placerar sig i mittenskicket när det gäller matematiken.
Fakta

Sista chansen att ändra gymnasieansökan

Gymnasieval: 16  januari – 18 februari

Preliminär antagning: klar 11 april

Omval: 17 april – 15 maj

Slutlig antagning: klar 1 juli

Reservantagning 1: 29 juli – 31 juli

Reservantagning 2: 7 augusti – 9 augusti

Skolorna tar själva över reservantagningen: Tidigast 13 augusti och senast vid skolterminsstart

Det är dags för Tyresös niondeklassare att söka gymnasieskola. I morgon, onsdag, öppnar antagningen för sista sökomgången.

Mitt i har kartlagt skillnaden mellan vad avgångselever har fått för resultat på de nationella proven i matematik och engelska under vårterminen 2018 och elevernas betyg i samma ämnen. Granskningen visar att det finns stora skillnader mellan hur skolorna förhåller sig till de nationella proven.

Enligt sammanställningen fick 42 procent av treorna vid Tyresö gymnasium högre betyg i matte än vad de fick när de skrev det nationella provet i samma ämne.

Tyresö gymnasium placerar sig i mittenskicket av skolorna i Stockholms län, visar Mitt i:s granskning. I hela länet var siffran 37 procent.

Wilma Karnehagen Wikander, Aleyna Ayhan går på Tyresö gymnasium. De tycker att det är bra att det är små skillnader mellan betyg och nationella prov.

Det visar på att skolan är noggrann i sin betygssättning.

– Skolan är ganska hård men också generös om man behöver extra hjälp, säger Aleyna Ayhan.

Även om samma insatser kan leda till olika betyg på olika skolor tycker de inte att nationella provet ska vara mer avgörande för betyget. Alla andra prov och uppgifter som eleverna gör under kursen ska väga högre än ett enda prov.

Den skola där skillnaden är störst är Atleticagymnasiet på Kungsholmen där 88 procent av eleverna fick högre betyg än resultat på nationella proven. Minst är skillnaden på Södra Latin där siffran landade på mindre än 7 procent.

Vid Tyresö gymnasium hamnar betygen i engelska närmare provresultat än vad mattebetygen gör.

Av de 73 elever som skrev nationella provet i engelska fick 4 procent ett högre betyg än provresultatet. Tyresö gymnasium är en av de tio skolor där skillnaden är som minst, visar jämförelsen. I hela länet är siffran 21 procent.

Vill införa central rättning

Att det skiljer sig så mycket mellan skolorna kan vara ett tecken på ojämlik betygsättning, enligt Christina Sandström som är enhetschef på enheten för gymnasie- och vuxenutbildningsstatistik på Skolverket.

– Vi ser vissa tecken på att betygssättningen inte fungerar som den ska på alla skolor, ett av de tecknen är skillnader mellan betyg och resultat på nationella proven, säger hon.

Fakta

Så skiljer det sig mellan provresultat och betyg

Tyresö gymnasium

Matte: 42 procent

Engelska: 4 procent

Atleticagymnasiet, Kungsholmen

Matematik : 88 procent – högst i länet

Engelska: 24 procent

Södra Latins gymnasium, Södermalm

Matematik: 7 procent – lägst i länet

Engelska: 13 procent

Hela länet

Matte: 37

Engelska 21

Friskolor i länet

Matte: 42

Engelska: 25

Kommunala skolor i länet

Matte: 33

Engelska: 18

Fotnot: Siffrorna visar hur stor andel av eleverna som fick högre slutbetyg i matte och engelska än resultatet på sista nationella provet i högsta kursen. 

Granskningen baseras på skillnaderna mellan gymnasieelevers betyg och resultat på nationella proven för elevernas högsta kurser i matematik och engelska. Statistiken är sammanställd av SCB för Svenskt Näringsliv och avser avgångselever vårterminen 2018.

I statistiken finns ett bortfall med nationella provresultat som inte finns registrerade hos SCB. För var tredje klass är det färre än 50 procent av eleverna som har inrapporterade resultat, för var sjätte klass är det färre än 10 procent som har inrapporterade resultat.

Totalt har 164 gymnasieskolor i Stockholm granskats. Mitt i har endast valt att ta med skolor med tillräckligt statistiskt underlag. Det finns skolor med högre differens som inte presenterats på grund av att underlaget är för litet.