Stora skillnader i hur barnen mår i Stockholm

bebis
I Tensta har 3-åringar över 30 gånger mer karies jämfört med barn på Lidingö.
Ny rapport visar att barns förutsättningar för en god hälsa varierar kraftigt inom Stockholms län. I Tensta har 3-åringar över 30 gånger mer karies jämfört med barn på Lidingö. I Fittja utsätts mer än vart tredje barn för cigarettrök vid födseln.
– Det är oroande att barnens hälsa skiljer sig åt så mycket mellan olika områden, säger Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare vid Södersjukhuset.

Barnhälsovården i Stockholm har kommit ut med en nya rapport om hälsoskillnader bland barn mellan 0 till 5 år gamla.

Även om man röker på balkongen så exponeras barnet

Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare

Rapporten visar att barns förutsättningar för en god hälsa varierar kraftigt inom Stockholms län, till exempel finns det stora skillnader på vilka områden där spädbarn utsätts för cigarettrök. Det är nästan 40 gånger vanligare att nyfödda barn i Ronna, Geneta, Hallunda, Bredäng och Vårberg exponeras för cigarettrök jämfört med till exempel Essingen och delar av innerstan.

– Även om man inte röker framför barnet utan röker på balkongen och sedan går in och umgås med barnet så exponeras hen för tobaksröken. Vi har räknat in mamma, pappa eller någon annan i hemmet, säger Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare i Stockholms län.

Kan leda till spädbarnsdöd

Att exponeras för tobaksrök är inte bra för barn, varken på lång eller kort sikt.

– Nyfödda barn mår inte bra av att exponeras för tobaksrök, det är ökat risk för plötslig spädbarnsdöd, säger Sahar Nejat.

I Tensta har 3-åringar över 30 gånger mer karies jämfört med barn på Lidingö. Men i Rinkeby som ligger nära Tensta är antal barn med karies lägre. Detta kan bero på att Rinkeby har arbetat med ett hembesöksprogram.

– Man har testat ett utökat hembesöksprogram där BVC-sjuksköterskan tillsammans med socialtjänst åker hem till förstagångsföräldrar sex gånger under barnens första 15 månader. Man bygger på så sätt upp ett starkt förtroende och tidig börja arbeta med hälsofrämjande insatser som till exempel att tala om barnsäkerhet eller dela ut tandborstar, säger Sahar Nejat.

”Fetma hos barn ökar risken för fetma när de blir vuxna”

Syftet med denna rapport är att förmedla kunskap om barns förutsättningar för god hälsa och dess relation till socioekonomi i form av låg köpkraft, till exempel är fetma hos 4-åringar vanligare i BVC-områden med ökad andel barn i familj med låg köpkraft.

Det är oroande att barnens hälsa skiljer sig åt så mycket mellan olika områden

Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare

Fetma är minst fem gånger vanligare i Tumba, Husby, Vårberg, Södertälje jämfört med till exempel delar av innerstan.

– Det är oroande att barnens hälsa skiljer sig åt så mycket mellan olika områden, säger Sahar Nejat.

Lika viktigt att vårda är det att förebygga.

– BVC:s verksamhet är hälsofrämjande, vilket innebär att man arbetar med att förebygga ohälsa genom bland annat föräldrastöd för att barn ska få den bästa uppväxtmiljön för en optimal utveckling och hälsa, om man som förälder inte mår bra är det svårare att ta hand om sitt barn. Hälsan man har som barn kan påverka hälsan som vuxen. Fetma hos barn ökar risken för fetma hos vuxna det kan leda till diabetes och hjärt och kärlsjukdomar, säger Sahar Nejat.

Fakta

BVC-enheter med högst andel 3-åringar med karies.

Tensta: 19 %
Alby: 17 %
Fittja: 15 %
Fisksätra: 13 %
Rinkeby: 13 %
Husby: 12 %
Vårberg: 11 %
Vårby: 10 %
Skogås: 9 %
Skärholmen: 9 %

Källa: Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län
Fakta

BVC-enheter med högst andel barn utsatta för tobaksrök i hemmet vid 0-4 veckors ålder.

Fittja: 37 %
Vårby: 34 %
Wasa: 31 %
Vårberg: 30 %
Hallunda: 29 %
Bredäng: 25 %
Storvreten: 23 %
Jordbro: 23 %
Skärholmen: 21 %
Hässelby: 20 %

Källa: Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län
Fakta

BVC-områden med högst andel 4-åringar med fetma.

Storvreten: 10 %
Alby: 7 %
Märsta: 7%
Luna: 6 %
Vårberg: 6 %
Husby: 5 %
Tumba: 5 %
Tungelsta: 5 %
Gärdet: 4 %
Brandbergen: 4 %

Källa: Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län