Stora skillnader i lärarbehörighet – så ser det ut i Skärholmen

Skola, klassrum.
Skillnaden mellan andelen behöriga lärare är stor på olika skolor i söderort. Se listan över hur det ser ut i din skola.
Skolstarten är här för barnen i Skärholmen – men skillnaden mellan lärarnas utbildning på olika skolor är stor.
På Ekholmsskolan är nära 96 procent av lärarna behöriga.
– Vi kommer nog ligga ännu högre i år, vi har nästan bara legitimerade lärare här, säger rektorn Annika Hällsson.

I dag, måndag, börjar höstterminen för skolbarnen i Stockholm. Men skillnaden mellan lärarnas utbildning är stor bland grundskolorna i Skärholmen. Det visar statistik från Skolverket över läsåret 2018/19, som baseras på antalet lärare med heltidstjänster i oktober 2018.

På bottenplats i Skärholmen kommer friskolan Alla Nationers Fria Skola där knappt 39 procent av lärarna är behöriga, vilket är lägst i söderort.

Den skola i Skärholmen där flest lärare är behöriga är kommunala Ekholmsskolan, där nära 96 procent av lärarna har en pedagogisk högskoleexamen.

– Vi kommer nog ligga ännu högre i år, vi har nästan bara legitimerade lärare här, säger rektorn Annika Hällsson.

Skola, genre

Antalet elever per lärare skiljer sig åt mellan olika skolor. Foto: Most Photos

Ekholmsskolan har inte haft några problem med att rekrytera behöriga lärare till skolan. För att få personalen att trivas och stanna kvar handlar det om att skapa en arbetsplats med goda relationer och en god arbetsmiljö, enligt rektorn.

– Vi arbetar både med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, att man jobbar i bra lag där man kan få stöd av arbetskamrater och ledning, samt att det finns ett elevhälsoteam runt om som också kan stötta och hjälpa, säger Annika Hällsson.

Varför är det viktigt med behöriga lärare?

– Dels är det ett lagkrav och en sorts kvalitetsstämpel – anställer man legitimerade lärare vet man att de har rätt utbildning. Dels måste läraryrkets status höjas och jag tror att lärarlegitimationen på sikt kan vara ett sätt att göra det.

Friskolor i topp – och i botten

Även i resten av söderort skiljer sig behörigheten hos lärarna. Bland de skolor där hundra procent av lärarna är behöriga finns Jorielskolan i Älvsjö och Magitaskolan i Hägersten-Liljeholmen.

Bland de skolor som ligger i botten finns friskolorna Elma School i Enskede-Årsta-Vantör, Novia Engelska skolan i Hägersten-Liljeholmen, Södermalmskyrkans Kristna skola i Skarpnäck och Studemaskolan i Enskede-Årsta-Vantör, där mindre än hälften av lärarna har behörighet.

Så många lärare är behöriga på din skola

* Skolan har examinerade lärare från såväl Sverige som andra länder i enlighet med undantag från krav på enbart svensk lärarlegitimation.

Här är antal elever per lärare högst

Skillnaderna mellan skolorna i söderort är också stora när det kommer till antalet elever per lärare. Den skola där antalet är allra högst är friskolan Filosofiska i Skarpnäck med drygt 25 elever per lärare.

På Ekholmsskolan går det drygt 16 elever på en lärare, vilket är flest i stadsdelen. Eftersom Skärholmen är ett av de områden som räknas som utsatt får skolan extra socioekonomisk tilldelning.

– Vi använder våra extra resurser till att jobba med mindre klasser och en högre personaltäthet, säger rektorn Annika Hällsson.

Så många elever per lärare har din skola

* Skolan har examinerade lärare från såväl Sverige som andra länder i enlighet med undantag från krav på enbart svensk lärarlegitimation.