Stora skillnader i mobiltäckning i skärgården

Skillnaderna i mobiltäckning är stora i skärgården.
Skillnaderna i mobiltäckning är stora i skärgården.
Mobiltäckningen i den norra skärgården är sämre än i den mellersta delen. Det visar nya mätningar.

Sedan i våras har Länsstyrelsen mätt mobiltäckningen i Stockholms skärgård. Nu har sommarens och höstens resultat kommit.

Sämre i norra skärgården

De första mätresultaten visar att täckningen längs de inre farlederna är god. Men det finns stora skillnader. Regionalt har den norra skärgården sämre täckning hos samtliga operatörer än i den mellersta delen.

Exempel är att två sidor av samma ö kan ha helt olika förutsättningar. I områden där mobilsignalen måste passera över flera öar för att komma fram är täckningen generellt sämre. 

Fartyg på en farled över öppet vatten och med fri sikt till närmaste mast har bättre täckning än en privatperson på land, där signalen ofta dämpas av skog och berg. Det slår tydligt igenom i vårens mätningar och är något vi behöver ta hänsyn till i våra analyser, samt i planeringen av kommande mätningar. Om täckningen i vattnen runt en ö är dålig kommer täckningen uppe på sannolikt land att vara ännu sämre, säger Claes Palmgren, regional bredbandskoordinator på Länsstyrelsen.

Från 3G till 4G

Telefonerna som mäter är inställda på att först använda 4G-nätet, men när det inte blir tillgängligt byter telefonen automatiskt över till 3G-nätet.

– Avsikten är att ge en mer rättvisande bild för alla fyra operatörer och var de faktiskt är tillgängliga för sina kunder. En operatör kan fortfarande ha ett utbyggt mobilnät på platsen, även om den inte har 4G-täckning, säger Claes Palmgren regional bredbandskoordinator på Länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Mätningarna i Värmdö, Österåker, Haninge, Norrtälje kommer att fortsätta fram till årsskiftet och sammanställas till våren. 

Täckningskollens hemsida hittar du hur det ser ut i ditt område.