Ny skiss: Så byggs Västertorpsskolan ut

Så kan den nya tillbyggnaden komma att se ut, enligt skisserna.
Så kan den nya tillbyggnaden komma att se ut, enligt skisserna.
Tolv klassrum, kök och matsal ska rymmas i den tillbyggnad som planeras på Västertorpsskolans skolgård.
Bygget ska lösa skolans akuta platsbrist – och ge plats till ytterligare 300 elever.
Nästa vecka tar skolfastighetsbolaget Sisab beslut i frågan.

I dag går omkring 550 elever från förskoleklass till årskurs 6 på Västertorpsskolan. Men eleverna är trångbodda och redan i dag finns en paviljong på skolgården.

För att Västertorpsskolan ska få bort platsbristen och kunna växa med  ytterligare 300 elever står den nu inför en utbyggnad.

En ny skolbyggnad är tänkt att uppföras i skolgårdens nordöstra hörn. Fastigheten ska innehålla ett nytt kök och en ny skolmatsal i markplan medan de övriga tre våningarna ska husera sammanlagt tolv klasser.

Den befintliga skolan kommer dessutom att genomgå en mindre ombyggnation för att få fram lokaler till bland annat hemkunskap och skolhälsovård. Tillbyggnaden beräknas vara klar 2020, medan ombyggnationen i den befintliga skolan blir färdig året därpå.

Nästa vecka ska skolfastighetsbolaget Sisab ta beslut om att genomföra projektet som går loss på 109 miljoner kronor. Den siffran kan ställas mot att staden så sent som 2007 rev stora delar av Västertorpsskolan, på grund av ett bostadsbygge. Skolborgarrådet Olle Burell (S) har kallat rivningen ”sorglig”.