Så skitiga är Kungsholmens plaskdammar

plaskdamm
Det är stadsdelarna som har ansvar för att plaskdammarna är fräscha.
Den varma sommaren 2018 satte spår i Kungsholmens plaskdammar. Flera hade höga bakteriehalter, visar prover som Miljöförvaltningen gjort.

Sommaren i fjol var ovanligt varm och torr. Det gjorde att plaskdammarna användes flitigt – och att bakterier frodades.

83 procent av stadens plaskdammar hade vid ett eller fler tillfällen för höga bakteriehalter. I nära varannan fanns jordbakterien pseudomonas aeruginosa (PA), enligt en sammanställning som stadens miljöförvaltning nyss släppt.

PA-bakterien ska inte finnas i badvatten överhuvud taget eftersom den kan orsaka allvarliga och svårläkta sårinflammationer samt ögon- och öroninflammationer.

För höga värden i Kungsholmens plaskdammar

På Kungsholmen finns fyra plaskdammar. Sammanlagt togs sju prover av vattnet i dessa dammar under sommaren och Kristinebergs strandparks plaskdamm var den som fick sämst resultat. Hela sex gånger visade proverna att vattnet hade för höga halter av bakterier.

Det är stadsdelarna som har ansvar för att plaskdammarna är fräscha. Miljöförvaltningen har därför nu uppmanat stadsdelsförvaltningarna att kolla över rening, dammarnas utformning och att städningen fungerar på ett bra sätt inför badsäsongen 2019.

Städas varje vecka

Så gott som alla plaskdammar töms och rengörs varje vecka, enligt miljöförvaltningen. Sedan spolas filtren och nytt vatten fylls på. Om bakteriehalterna överskridits töms dammen oftare.

Totalt i Stockholm finns det 54 plaskdammar varav tolv ligger i innerstan. Nu slår Miljöförvaltningen fast att stadens plaskdammar måste fortsätta ses över.

Fakta

Så skitiga är plaskdammarna i innerstan

Antal tillfällen med överskridanden per damm av heterotrofa bakterier och/eller Pseudomonas Aeruginosa 2018.

Södermalm

Högalidsparken. 2 överskridanden av 7 provtagningar.

Lilla Blecktornsparken. 2 överskridanden av 7 provtagningar.

Tengdahlsparken. 2 överskridanden av 7 provtagningar.

Haren – Norra Bysistäppan. 1 överskridande av 7 provtagningar.

Kungsholmen

Fredhälls plaskdamm. 4 överskridanden av 7 provtagningar.

Rålambshovs plaskdamm. 0 överskridanden av 7 provtagningar.

Vängåvans plaskdamm. 1 överskridande av 7 provtagningar.

Kristinebergs strandparks plaskdamm. 6 överskridanden av 7 provtagningar.

Vasastan

Tegnerlundens plaskdamm. 3 överskridanden av 7 provtagningar.

Östermalm

Gustav Adolfparkens plaskdamm. 6 överskridanden av 7 provtagningar.

Tessinparkens plaskdamm. 7 överskridanden av 8 provtagningar.

Motalaparkens plaskdamm. 1 överskridande av 3 provtagningar.

Källa: Miljöförvaltningen