ANNONS

Västerort hade skitigaste badvattnet – stadsdel tvingas utreda

Maltesholmsbadet i Hässelby stod för nästan en tredjedel av de otjänliga badvattenproverna vid stans 31 officiella strandbad i somras.
Maltesholmsbadet i Hässelby stod för nästan en tredjedel av de otjänliga badvattenproverna vid stans 31 officiella strandbad i somras.
Värst i stan. Bara så kan man beskriva vattenkvaliten vid Maltesholmsbadet i somras. Nu får stadsdelen ett föreläggande om att ta reda på orsakerna.
– Det går inte att skylla på hundskit eller fågelbajs. Det måste finnas ett läckage från någon anläggning, säger Jerzy Slazak vid miljöförvaltningen.
ANNONS

Problemen med vattenkvaliteten vid Maltesholmbadet i somras var rena följetongen – och mitt i värmeböljan tvingades man sätta upp skyltar med budskapet ”Avrådan från bad”.

Otjänliga prover

Nu har miljöförvaltningen gjort en sammanställning av sommarens vattenprover, och det är ingen munter läsning för badälskande västerortsbor.

Av 21 prover tagna vid Maltesholmsbadet visade elva – över hälften – avvikelser i form av förhöjda bakteriehalter. Sju av dessa var tjänliga med anmärkning, medan fyra prover var otjänliga.

Stadsdelen lovar lösning på bajsmysteriet vid Maltesholm

De sistnämnda var samtliga uppmätta vid en provtagningspunkt i den östra delen av badet. Det handlade bland annat om höga halter av E.coli-bakterier, som förekommer i avföring från människa eller annat varmblodigt djur.

Illa i västerort

Även Ängbybadet och Hässelby strandbad hade vardera två otjänliga prover.

Det betyder att dessa tre bad i västerort står för hela åtta av de totalt tretton otjänliga proverna på Stockholms samtliga 31 officiella strandbad.

Orsak oklar

Orsaken till de stora problemen vid Maltesholmsbadet är fortfarande okänd, men Jerzy Slazak som skrivit rapporten har ett par teorier.

ANNONS

– Jag har uppmärksammat ett antal avloppsbrunnar på stranden, och ingen i stadsdelen kan svara på vad de har för funktion och vem som sköter om dem. Det måste undersökas.

Efter bajslarmet: vattnet vid Maltesholmsbadet tjänligt igen

I rapporten nämns också att ett läger med ett antal tält fanns på badplatsen under en period. När människorna som bodde där avhystes blev provresultaten bättre under en tid, men sedan återkom problemen.

Måste utreda

Även båtklubbarna som finns närheten av strandbaden nämns som en tänkbar källa till föroreningarna, men inga säkra bevis för detta har hittats.

Nu förbereder miljö- och hälsoskyddsnämnden ett föreläggande som innebär att Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning tvingas att utreda vad som orsakar föroreningarna.