Skjutbana i Ledinge blir inte av

Ledinge I september berättade Mitt i Vallentunasteget att en inomhusskjutbana var på gång i Ledinge.

Nu står det klart att banan inte blir av – kommunen sa nej.

– Argumentet är att tre grannar inte vill ha mer trafik mot Kårsta, säger initiativtagaren Richard Rodhe.

Beslutet kommer förmodligen inte att överklagas, i stället söker banbyggarna efter ny mark.