Skog och parker ska bli ljusare

Höstmörkret är här – då storsatsar parkgruppen i Skärholmen på att röja buskar och sly.

– Vi har redan börjat röja längs med vattnet från Johannesdal upp mot Sätra. Tanken är att öppna upp sikten mot sjön och även in mot skogen så att det ska bli ljusare och tryggare, säger Susanne Leinsköld, chef för stadsutveckling i Skärholmen

Liknande röjning kommer också att utföras på flera platser i stadsdelens bostadsområden, bland annat på parkmark och utmed gångvägar.