ANNONS

Skogen ska vara klassrum

ANNONS

SÄTRA 17 lärare och fritidspedagoger från låg- och mellanstadiet har fått fortbildning ute i skogen. Projektet Skogen som klassrum ska inspirera lärarna att ta ut barnen i naturen och hålla vissa lektioner där. Lärarnas naturutbildning visar att skolämnen kan kopplas till skog, arter och klimat.

Sedan 2009 har Naturskyddsföreningen i samarbete med Naturskoleföreningen utbildat över 3 000 lärare i landet i utomhuspedagogik.