Skogen ska göras tillgänglig för fler

Förhoppnigen att studien ska leda till att fler reservat i staden görs mer tillgängliga
Förhoppnigen att studien ska leda till att fler reservat i staden görs mer tillgängliga
I takt med att staden växer och förtätas blir naturreservaten ännu viktigare, visar en studie gjord av bland annat miljöförvaltningen, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och Stockholm Resilience Center. Nu föreslår man lösningar och åtgärder som gör områdena tillgängliga för fler.

–Det handlar enkelt uttryckt om att fler ska kunna nyttja naturen eftersom vi vet att det är väldigt betydelsefullt för människan att vara i skog och mark, säger Inger Bogne vid Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

För att ta reda på vad som skulle kunna öppna upp och förenkla vistelsen i naturreservaten gjordes under 2016 en pilotsudie av Flatens naturreservat. Nu släpps en rapport, som sammanfattar förstudien.

– Det är områden med stor potential och som kan bidra till människors ökade välbefinnande men för att det ska vara möjligt för alla människor behövs viss grundläggande information och service, till exempel bra belysning, tydliga ingångar och utmärkta leder så att man hittar, säger Inger Bogne.

Ytterligare exempel är behov av toaletter eller rastplatser med skydd för regn. I rapporten framhålls att närheten till natur för stadens invånare unikt ur ett internationellt perspektiv, en resurs som bör förvaltas väl. Det är stora ytor med gott om plats för människor att utöva många olika aktiviteter utan att intressekonflikter behöver uppstå, samtidigt erbjuder områdena en paus från stad och larm.

När ser vi resultatet av den här rapporten? När kommer vi kunna gå på toaletten i skogen?

– Vi på Stadsdelsnämnden har lagt fram vilka förändringar vi tycker är nödvändiga. Nu måste det avsättas budgetmedel för att kunna bli verklighet, vi hoppas kunna göra några saker redan i år, till exempel lägger spår och leder och förstärka entréer.

Förhoppningen är också att Flatens naturreservat ska kunna fungera som exempel och att samma satsningar kan göras i flera av stadens skyddade naturområden.

Vilka risker ser du med att göra reservaten mer tillgängliga?

– Med fler besökare blir det viktigare att sprida kunskap om hur man beter sig i ett naturreservat och belastningen på naturen blir större. Därför är det viktigt att göra ordentliga förstudier och att genomföra rätt typ av förändringar, att inte lägga elljusspår i de mest känsliga områdena till exempel.