Skogsdungen blir klassrum

Isabel Engström och Ella Lundgren undersöker kottar i skogen.
Isabel Engström och Ella Lundgren undersöker kottar i skogen.
Glöm whiteboardtavlor och tunga böcker.

På Kårstaskolan tar man med sig undervisningen ut i naturen.

Skolan är en av många i landet som satsar på naturpedagogik.

Isabel Engström och Ella Lundgren undersöker några kottar som de hittat på marken. De vrider och vänder på dem för att kunna ta en bra bild med sina Ipads.

– Jag tror att det är ett djur som har ätit på dem, säger Ella Lundgren, 9.

De är två av många barn i Kårsta som snart byter bänkraderna mot snåriga skogsstigar. I höst startar Kårstaskolan ett samarbete med friluftsfrämjandet och Kåre IF, som går ut på att ta undervisningen ut i naturen.

– Vi vill ge barnen ett helhetsperspektiv på kunskap. Mycket forskning visar hur barn lär sig bättre när de kommer i kontakt med sin omgivning. Genom att ta med barnen ut i naturen kan vi titta, känna, lyssna och smaka i stället för att generalisera kring fakta i läroböcker, säger skolans rektor Esa Kouri.

Han tror att skolbarn har ett större behov av praktiskt lärande i dag.

– Dagens undervisning är väldigt abstrakt. Lärandet går ut på korta övningar där man ska pressa in så mycket fakta som möjligt på kort tid. Vi vill skapa sammanhang för barnen där de får en förståelse för hälsa och natur på ett peronligt plan, säger Esa Kouri.

Ett basläger med vindskydd och övernattningsmöjligheter ska byggas i skogen intill Kårstaskolan i höst och ett nytt schema med utomhuslektioner är under utformning. Friluftsfrämjandets pedagoger kommer att delta under vissa delar av undervisningen och alla barn som vill får bli medlemmar i Friluftsfrämjandet. Avgiften för medlemskapet sponsras av Kåre IF.

I Sverige finns i dag över hundra så kallade Ur och skur-skolor och antalet skolor som jobbar med naturpedagogik blir bara fler. Trots det visar flera studier hur allt färre barn vistas i naturen.

Ofta är det en klassfråga, menar Mattias Sandberg, forskare på Göteborgs universitet som doktorerat i barns möten med naturen.

– Många familjer har inte pengar att lägga på sommarstugor och fiskebåtar. Naturen har blivit ett medelklassnöje på många sätt, säger han.

Han är inte överraskad över den nya naturskoletrenden.

– Många barn växer upp i stadsmiljö och ger sig inte ut på spontana besök i skogen längre. Skolan är ibland den enda plats där barnen får en kontakt med naturen. Samtidigt som vi ser allt fler skolor med data- eller IT-inriktning tror jag att vi kommer att se en ökning av skolor med naturinriktning i framtiden, säger han.