Skogslyan och Skogsbacken blir storförskolor

Olle Burell (S): Det är viktigt att bygga förskolor och skolor i samma takt som bostäder.
Olle Burell (S): Det är viktigt att bygga förskolor och skolor i samma takt som bostäder.
Nu är det klart att Sisab, stadens skolfastighetsbolag, får bygga ut förskolorna Skogslyan och Skogsbacken i Farsta strand.

Förskolorna Skogsbacken och Skogslyan är i dag relativt små. Sisab vill bygga ut för att kunna ta emot fler förskolebarn.

– Vi har ansökt om att kunna utöka de två förskolegårdarna. I dag finns inget konkret behov, men eftersom kommunen utvecklar området tror vi att vi kommer behöva bygga ut förskolorna, säger Thomas Bergsell på Sisab.

Än så länge finns varken skisser eller någon plan över hur många barn eller avdelningar som kan byggas.

– Det är i ett för tidigt skede, vi ska undersöka möjligheterna nu, säger Thomas Bergsell.

Bygga förskolor i samma takt som bostäder i Farsta

Olle Burell, skolborgarråd (S), påminner om att Farsta är en av de stadsdelar som utvecklas mest.

– Det  är viktigt att vi bygger förskolor och skolor i samma höga takt som bostäder, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

I torsdags fattade en enig exploateringsnämnd beslut om markanvisning för utbyggnad av förskolorna.