Skogsområden ska hårdgallras

Stora mängder träd och buskar på Salems kommuns mark ska sågas ned.

På vissa håll försvinner runt hälften av träden, mest granar.

Det är hög tid att gallra bland träd och buskar. De som sticker ut över gångvägar eller bäddar in belysningen ska bort. Även skogspartier på andra håll gallras ut.

– Träden gör att det blir otryggt och mörkt på gång- och cykelvägar, säger Joakim Bernhoff, drift- och underhållschef i Salems kommun.

Nästan dagligen ringer en eller flera invånare till kommunen och säger att de är otrygga på dessa vägar. Kommunen vill också passa på att ta ned träd som växer nära villor.

– Det finns träd som växer in över hustak och orsakar stopp i hängrännorna. Det händer både på privata hus och på kommunens, säger Joakim Bernhoff.

En annan nackdel med Salems stora grönska är trädrötter som växer in under vägar och förstör ytan. Också de ska bort.

Men det slutar inte där. På vissa håll kommer skogspartier som anses för igenvuxna att glesas ut.

Mellan 20 och 70 procent av träden tas bort i olika områden.

– Jag har tagit upp det här som ett förslag med tanke på att folk ringer till oss, säger Joakim Bernhoff.

Hur många träd tas bort?

– Det vet jag inte, men det är så mycket att vi inte har kapacitet att göra det själva. Vi kommer att ta in en entreprenör, säger han.

Gallringen gäller mest Salem, i Rönninge anses det inte behövas.

Nu ska invånarna få säga sitt. Kommunen har skickat ut gallringsförslaget på remiss till bostadsrättsföreningar och radhussamfälligheter.

– Vi är måna om att visa våra planer, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande.

Om det inte kommer några synpunkter på förslaget så genomförs det. Inom kort tas det upp i kommunstyrelsens tekniska utskott.

– Det skulle behöva gallras till exempel mellan Mosshagen och Järpstigen, säger Lennart Kalderén.

Han berättar att kommunen har glesat ut tidigare, men inte i den här omfattningen.

– I stort sett har det fått växa utan större ingrepp sedan mitten av 1970-talet.