Skola ­klarade kontroll

BERGSHAMRA Svedenskolan i Bergshamra, en friskola för elever med autism, klarade Skol­inspektionens, Arbetsmiljöverkets och miljö- och hälsoskyddsförvaltningens inspektioner utan anmärkningar. Rektorn Nicklas Johansson är glad men inte överraskad.

– Medarbetarna är kompetenta och engagerade. Vi har en tydlig struktur i allting vi gör. Nu jobbar vi vidare med vårt förbättringsarbete. Det handlar om att fortsätta arbetet med elevernas kunskapsutveckling och deras sociala och personliga utveckling.