Skola anmälde kränkningar på nätet

nyheter Kränkande kommentarer om elever och personal på Instagram har vid två tillfällen uppdagats av Johan Skytteskolan i Älvsjö.

Skolan har polisanmält båda fallen, den senaste anmälan gjordes i slutet av november.

Enligt skolans rektor Stig Gisslén har någon eller några skrivit nedsättande kommentarer om eleverna.

– Vi har nolltolerans mot kränkningar i skolan. Även om kommentarerna lagts upp efter skoltid, så är det vårt ansvar att agera om det påverkar elevernas trygghet i skolan, säger han.

Information om det inträffade har gått ut till samtliga föräldrar på högstadiet.