Skola bannas för brister

Solna

En skola i Solna kommun får bassning av skolinspektionen. Skolan anmäldes till inspektionen den 23 mars i år då en elev inte fått det stöd i undervisningen som eleven har rätt till. Skolinspektionen har nu gjort en utredning av de två senaste läsåren och bedömer att skolan senast den 30 oktober måste vidta åtgärder så att elevens rätt till stöd tillgodoses. Rektorn åläggs också att ta fram ett åtgärdsprogram.