Skola blir granne med E4:an

Robert Martin, Örjan Gotensjö, Sofie Quant, Sanna Martin, Isabelle Gourmelon och Mikaela Cavonyus har barn på Karlsbergs skola är emot flyttplanerna.  foto: chris anderson
Robert Martin, Örjan Gotensjö, Sofie Quant, Sanna Martin, Isabelle Gourmelon och Mikaela Cavonyus har barn på Karlsbergs skola är emot flyttplanerna. foto: chris anderson
Karlbergs skola flyttar till Solna.

Den nya skolan blir granne med Essingeleden, flera järnvägsspår och Sveriges kanske största byggarbetsplats.

Nu rasar flera föräldrar mot flyttplanerna.

– Jag kan inte tänka mig en sämre miljö för barn att vistas i, säger TV4-profilen Tilde de Paula som har barn på Karlbergs skola.

Till hösten flyttar alltså Karlbergs skolas lågstadieelever till Tomtebodavägen 3 i Solna.

Där ska de dela lokaler med Nackademin. Till hösten flyttar förskolan och årskurs 1-4.

Syftet är att lösa den akuta bristen på skolplatser i Vasastan och på Norrmalm.

– Det här är nödvändigt. Norrmalm växer snabbt. Enligt nya skollagen måste vi dessutom skapa antingen F-6- eller F-9-skolor, säger Mona Tolf, grundskolechef på utbildningsförvaltningen.

Men många föräldrar upprörs av beslutet. Orsaken är att de nya lokalerna på Tomtebodavägen ligger 60 meter från Essingeleden – som dessutom snart ska breddas. Intill skolgården finns även ett enormt spårområde. Dessutom ska ett parkeringsgarage byggas bredvid skolan.

– Jag ifrågasätter om kommunen har sett till barnens bästa. Jag tror att det här beslutet har fattats alldeles för snabbt. Den miljöinspektör som föräldraföreningen har haft på plats säger att det här verkligen inte är någon idealisk miljö för små barn, säger Tilde de Paula.

Skolan hamnar dessutom mitt emellan stora byggarbeten. Här byggs en del av Norra länken, nya Karolinska sjukhuset och nya stadsdelen Hagastaden.

– Det är en helt bisarr miljö som är extremt bullrig, stressig och luftförorenad. Jag förstår inte heller varför man inte valt en lokal i Vasastan när vi bor här, säger föräldern Sanna Martin.

Birkastadsbon Jonas Nordin håller med.

– Omgivningarna är som en krigsskådeplats. Först 2025 är alla byggarbeten klara. Mina barn får bara inte gå där, säger han.

Under påskhelgen mätte Jonas Nordin själv decibelnivån på Tomtebodavägen. Enligt honom låg nivån på 70 decibel. Det är 15 decibel över den rekommenderade högstanivån som är inskriven i miljöbalken.

– Jag vågar knappt tänka på hur hög ljudnivån är här på vardagar.

Han är också orolig för att barnen ska gå ner på järnvägsspåren. I dag leder en trappa från skolgården direkt ner dit.

– Vi talar ju ofta om att små barn gör farliga saker. Dessutom kommer det säkert uppstå en gränsdragningsproblematik. För vilken kommun ansvarar för säkerheten när skolan ligger i Solna, säger han.

Håkan Edman, grundskoledirektör på utbildningsförvaltningen, delar inte föräldrarnas bild.

– Det här måste ställas mot andra alternativ. Det finns väldigt lite obebyggd mark och tomma lokaler i innerstaden. Många vill ha många nya skolor men inte som granne och det innebär långa projekteringstider, säger han.

Omgivningarna är som en krigsskådeplats.Jonas Nordin

Fakta

Ligger 60 meter från Essingeleden

Karlbergs skolas lågstadium i Vasastan flyttar till nya lokaler på Tomtebodavägen 3 i Solna. Skolan ska dock fortsätta lyda under Stockholms stad.

Den nya skolbyggnaden ligger bredvid många järnvägsspår och 60 meter från Essingeleden.

Stockholms stad har beställt en utredning för att mäta bullernivå och partikelhalter, och lovar att skapa en säker och barnvänlig skolgård.

Källa: Stockholms stad