Skola brast i information

HANINGE Föräldrarna till en elev i årskurs 4 fick inte den information de hade rätt till.

Enligt elevens mamma fanns brister i kommunikationen mellan lågstadiets och mellanstadiets arbetslag, vilket drabbade eleven. Som förälder blev hon inte heller tillräckligt informerad, bland annat hölls inget utvecklingssamtal en höst.

Skolinspektionen tvingar kommunen att utarbeta ett åtgärdsprogram.