Min lokala hjälte

Skola brister i rutiner mot våld

Enskede gårds gymnasium har brister i sin arbetsmiljö och måste betala 200 000 kronor i vite om skolan inte har åtgärdat bristerna före mars 2013, enligt ett föreläggande från Arbetsmiljöverket.

Bristerna gäller rutinerna för att hantera hot och våld. Verket kräver att skolan gör en bedömning av riskerna för hot och våld och att personalen utbildas i hur de ska agera om konflikter uppstår.

Skolans rektor Jennie Rosengren säger att skolan har förbättrat mycket sedan i våras och att de just nu jobbar med en handlingsplan.

– Jag tycker att det är ett väldigt stöd att vi har Arbetsmiljöverket med oss i de här frågorna, säger hon.