Skola byggs om – får fler elever

Renoveringen startar om två år.
Renoveringen startar om två år.
En av stadsdelens minsta skolor ska bli större. Skönstaholmsskolan i Hökarängen byggs ut för att ge plats till fler elever.

Den lilla skolan med de stora möjligheterna – så står det på Skönstaholmsskolans hemsida.

Snart är den inte så liten längre. I nästa veckan väntas utbildningsnämnden ta ett inriktningsbeslut om att renovera och bygga om skolan. Målet är att öka antalet elever från dagens cirka 270 till 392.

– Vi har ganska fullt i lokalerna som det är idag. Målet är att vi ska kunna ha två parallellklasser i alla årskurser från f-6, säger Patrik Sjöberg, rektor på Skönstaholmsskolan.

Ombyggnaden beräknas kosta 51 miljoner. Enligt preliminär tidplan ska den starta sommaren 2019 och vara klar till höstterminen 2021. Vad som händer med eleverna under tiden är ännu inte klart.

– Det finns två alternativ. Antingen bygger man om en halva i taget och har hälften av eleverna i paviljonger i anslutning till skolan. Eller så evakuerar man skolan helt och flyttar till en ersättningslokal under hela renoveringstiden. Det här är något vi fortfarande diskuterar, säger Patrik Sjöberg.

I projektet ingår två nya klassrum och fritidslokaler samt omfattande renovering av befintliga lokaler. Köket kommer att uppgraderas och en lätt renovering av skolgården kommer också att göras, skriver Socialdemokraterna i stadshuset i ett pressmeddelande.