Skola byggs ut för 330 nya elever

Rödabergsskolan bör byggas ut och få plats för 330 nya elever. Oppositionen vill samtidigt att en fullstor gymnastikhall byggs, något som saknas på Norrmalm.

Stockholms stad flaggar för det blir allt fler barn i Vasastan. Därför måste staden se över vilka skolor som kan byggas ut. Först ut blir Rödabergsskolan som föreslås få tillbyggnader på 2 000 kvadratmeter i Sankt Eriksparken. Det skulle innebära att antalet elever ökar från dagens 600 till 930.

– Det behövs fler skolplatser i Vasastan och vi tycker det är värt att undersöka om parken går att använda för att tillgodose det stigande behovet, säger Victoria Grönros, handläggare på exploateringskontoret.

Att grönyta och parklek försvinner ska dock kompenseras genom att nya träd planteras på andra ställen, eller att man röjer i buskage.

– Att parkmark kan försvinna och hur det skulle påverka eleverna och de boende som använder grönytan för rekreation måste utredas vidare, säger Victoria Grönros.

Även gymnastiksalen byggs enligt förslaget om för att tillgodose det ökade behovet. Alliansen förelår en hall på 24 gånger 16 meter, men Socialdemokraterna tycker att man borde bygga en fullstor hall om 20 gånger 40 meter när man ändå håller på. Något som saknas på Norrmalm.

– På Norrmalm finns inte en enda hall där man kan spela innebandy och handboll i fulla mått. Har man möjligheten att göra det här, så borde man göra det, säger Lars Arell (S), ledamot i exploateringsnämnden.

Centralbron kan få trängselskatt

City Stockholm behöver trängselskatter för att minska biltrafiken och därmed utsläppen i innerstan menar miljölandstingsrådet Gustav Hemming (C). I förra veckan kom en europeisk studie som visade att risken för gravida att föda överviktiga barn ökar om de utsatts för luftföroreningar. Barnen riskerar även att få sämre lungfunktion.

Centerpartiet ställer sig därför bakom regeringens förslag om trängselskatter över Saltsjö-Mälarsnittet och därmed tullar på Centralbron och Västerbron.

Har man möjligheten att göra det här, så borde man göra det.

Tredjeklassare ska få fler att använda reflex

Stockholm Föräldrar slarvar med reflexer. Nu ska tredjeklassare få alla att skärpa sig.

– Vi går ut i några klasser i Stockholm och informerar och hoppas att de här eleverna ska bli ambassadörer för att använda reflexer. Det är en vanlig miss att man tror att all belysning i stan gör att man syns bättre, säger Anna Svärd på Trygg Hansa.

Sju av tio föräldrar slarvar också med att kolla att reflexerna fungerar då effekten blir sämre och mattare med åren.