Skola får bakläxa av Skolinspektionen

SOLLENTUNA Hösten 2011 gjorde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av kunskapsbedömningen av eleverna på ­Anneroskolan och upptäckte diverse brister. Anneroskolan ingår i ett nätverk av andra I Ur och Skurskolor och samarbetar blad annat när det gäller bedömningen av elevernas kunskaper. Men Skolinspektionen bedömer att I Ur och Skurföreningen Grodan behöver göra ytterligare för att höja verksamhetens kvalitet inom det område som granskats.