Skola får kritik efter saxattack

En elev högs med sax i ryggen, en annan hotades med kniv mot ögat.

Nu riktar Skolinspektionen kritik mot Lovisedals-skolan.

I våras berättade Lokaltidningen Mitt i Vallentuna om hur flera allvarliga händelser på Lovisedalsskolan lett till att föräldrar anmält skolan till Skolinspektionen.

Bland annat ska en pojke ha blivit hotad med en morakniv i slöjden och en annan ska, enligt anmälan, ha stuckits med en sax i ryggen.

Nu riktar Skolinspektionen kritik mot skolan och menar att de brustit i arbetet med att motverka kränkande behandling. Bland annat har en av de anmälda händelserna inte utretts, vilket skolan är skyldig att göra.

Lovisedalsskolans plan mot kränkande behandling har saknat väsentliga delar, såsom när en utredning ska genomföras eller dokumenteras, eller till vem personalen ska anmäla uppgifter de får om kränkande behandling.

Erika Steorn tog över rektorstjänsten efter att anmälan gjordes. Då ansåg hon att skolans rutiner vid sådana situationer räckte.

– Men vi har fått kritik och ska nu se vad som behöver förbättras, säger hon.

Samtidigt agerade Lovisedalsskolan rätt i flera lägen, enligt Skolinspektionen. När incidenter inträffat har skolan stöttat elever, skapat kamratstödjargrupp och satt in extra personal.

Senast den 13 maj måste Lovisedalsskolan kunna visa att de rättat till bristerna.

Föräldrarna till flera av de elever som ska ha utsatts har tagit sina barn ifrån skolan. Enligt Erika Steorn har situationen i klassen förändrats.

– Jag uppfattar den som bra nu.

Fakta

Brister i arbete mot kränkningar

I april anmälde ett antal föräldrar situationen på Lovisedalsskolan. Bland annat ska en elev ha blivit stucken med en sax i ryggen

I slutet av maj tillbakavisade skolans dåvarande rektor kritiken. Hon menade att föräldrarna överdrev situationen och att händelsen med saxen var en olycka.

Nu riktar Skolinspektionen kritik mot Lovisedalsskolan brister i arbetet med att motverka kränkande behandling.