Skola får kritik för att en elev kränkts

Nyheter En skola i stadsdelen Hägersten-Liljeholmen har granskats av barn- och elevombudet.

Ombudet har funnit att skolan har brustit i sitt arbete med att motverka kränkande behandling av elever.

Bland annat får skolan kritik för att rektorn inte anmält uppgifter om att en elev utsatts för kränkande behandling tillräckligt skyndsamt.

Rektorn anses därmed inte ha fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt skollagen.

Stockholms kommun måste nu rätta till bristerna senast den 19 september i år.