Skola får kritik för kränkande behandling

Vallentuna En lärare på Bällstabergsskolan har anmälts för kränkande behandling av en elev.

Enligt anmälan ska läraren ha sagt att eleven inte var smart nog och att hon hade en diagnos. Lärarens ned­låtande kommentarer ska enligt anmälan ha smittat av sig på klasskamraterna, som har varit så elaka att eleven inte velat umgås med dem. Skolan har då skyllt på att eleven var ”socialt handikappad”. Eleven fick dåligt självförtroende av kommentarerna och slutade gå till skolan.

Nu kritiseras Bällstabergsskolan av Skolinspektionen, som menar att skolan inte tillgodosett elevens behov. Bland annat har man inte infört något åtgärdsprogram. Skolan har till den 16 december på sig att vidta åtgärder.