Skola får svidande kritik

Bråk som försenar lektioner med 15 minuter, bristande elevhälsa och elever som inte får det stöd de har rätt till.

Skolinspektion kräver omedelbara åtgärder på Smedby skola. Annars väntar vite på 750 000 kronor.

Skolinspektionen besökte Smedby skola vid tre tillfällen i januari. Sex olika områden undersöktes och på fyra av dem är kritiken så allvarlig att kommunen, som är huvudman, kan tvingas betala vite på 750 000 kronor om de inte kan visa hur bristerna ska åtgärdas.

Jesper Molin på Skolinspektionen säger att det är allvaret i bristerna och att det har pågått under lång tid som gör att myndigheten förlägger om vite.

– De här bristerna försvårar kraftigt elevernas möjlighet att nå kunskapsmålen, säger han.

Skolinspektionen pekar på både strukturella brister, som att skolresultaten inte följs upp systematiskt, och på direkta problem som att bråk och oro kan göra att lektioner försenas upp till 15 minuter.

– Det är så klart anmärkningsvärt, säger Jesper Molin.

Föräldrar som Lokaltidningen Mitt i har pratat med är inte förvånade över kritiken.

– Det där stämmer. Det saknas pedagoger och barnen får inte det extra stöd de behöver. Jag är jätteorolig. Det kan vara kört redan nu om de inte får rätt stöd, säger en mamma som har en son i en av de lägre årskurserna.

En annan mamma berättar att hon helst skulle vilja flytta sin son.

– Jag vill att han ska få gå någon annanstans. Här saknas extrapersonal som kan ge stöd.

Kommunens utbildningschef Astrid Täfvander säger att hon tar kritiken på allvar.

– Det är bra att sakerna kommer fram och att det är tydligt vilka åtgärder vi måste vidta, säger hon.

Både hon och rektorn Gabriella Brundin säger att bristerna varit kända och att arbetet med att åtgärda dem redan är i gång.

– Skolan har fem utvecklingsområden som är samma som Skolinspektionen har identifierat, och det arbetet har pågått under både hösten och våren, säger Astrid Täfvander.

Gabriella Brundin samlade i förra veckan skolans personal för att gå igenom beslutet.

– Personalen är lite undrande eftersom vi redan har ett arbete i gång. Vi har en plan och vi är stolta över det vi gör, säger hon.

Men hur kan det ta 15 minuter att ens börja en lektion?

– Det är klart att det inte ska vara så. Ett sådant lektionstillfälle är ett för mycket. .

Skolinspektionen vill se ökad tydlighet i analyser och åtgärder.

– De måste ha en mycket tydligare beskrivning av vad som är problemet på skolan för att kunna sätta in åtgärder som ger effekt. Men det är positivt att arbetet är i gång, säger Jesper Molin.

Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden, kan inte lova mer pengar till skolan.

– Det är för tidigt att säga och det är inte bara att skjuta till mer pengar till enskilda skolor. Men vi kommer att jobba med många olika åtgärder.

Kommunen har till den 25 september på sig att svara Skolinspektionen.

Allvaret i bristerna på Smedby skola har fått Skolinspektionen att sätta ner foten. Nu väntar ett vite på 750 000 kronor om inte bristerna åtgärdas.

Fakta

Andra Väsbyskolan som drabbas

Skolinspektionen har haft möjlighet att förelägga om vite sedan den 1 juli 2011.

Sedan dess har myndigheten förelagt om vite 58 gånger. 18 gånger har det gällt skolor i Stockholms län.

Bara en annan skola i Väsby, Energigymnasiet, har fått vites­föreläggande.

Vitets storlek bedöms efter vad som beräknas fungera som påtryckningsmedel. Hänsyn tas då till huvudmannens ekonomiska styrka.

Källa: Skolinspektionen