Skola finalist till utmärkelse

TÄBY Byleskolan har chansen att få kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012. Den är en av de skolor i landet som sökt utmärkelsen.

Sju skolor har i höst besökts av ett utvärderingsteam. Av dessa bedöms tre ha kommit så långt i sin verksamhetsutveckling att en domarkommitté nu slutligen ska granska om någon eller några av dem ska få kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012. Byleskolan är en av dem.

Bakom utmärkelsen står IQInstitutet för kvalitetsutveckling och Skolverket.