Öppet hus för spårvagnsdepån vid Aga

Lidingö I morgon är alla Lidingöbor inbjudna att ställa frågor om arbetet med spårvagnsdepån vid Aga som ska byggas ut. Depån blir större på grund av att Lidingöbanan integreras med Spårväg City och fler tåg behöver få plats.

Platsen är salen Duvholmen vid stadshusets reception mellan klockan 17.30 och 19.30.

Hela planförslaget är utställt från den 9 juni till och med den 13 juni 2012. Under den perioden är det fritt fram att lämna synpunkter.