Skola för 900 barn byggs vid Trekanten

liljeholmen Nu startar planarbetet för den nya skolan vid Trekantens strand. Skolan föreslås rymma klasser från förskoleklass till och med årskurs sex, samt en förskola med sex avdelningar.

Det innebär att närmare 900 barn kommer att gå här när skolan väntas stå klar om tidigast fyra år. Skolbyggnaden är tänkt att placeras vid Lövholmsvägen vid sjön Trekanten. Marken måste saneras och det krävs att strandskyddet upphävs. Som Lokaltidningen Mitt i tidigare rapporterat är det akut brist på skolplatser i stadsdelen. Samtliga partier i stadsbyggnadsnämnden gav klartecken att starta planarbetet.