Skola förbigick elevens pappa

Huddinge Huddinge kommun får kritik från Skolinspektionen. En pappa upptäckte att hans barn inte gick i skolan och tog kontakt med skolans kurator. Därefter hörde han inget.

När han tog kontakt fick han veta att kuratorn haft möten med barnets mamma, som pappan separerat från. Dessutom hade inte skolans ledning fått information om barnets frånvaro.

Skolinspektionen kräver att kommunen senast i januari ska ha vidtagit åtgärder i fallet.