Skola gjorde musik av Shakespeare

Hässelby gård Hässelbygårdsskolans projekt Shakespeare and Friends – acts and facts tog hem första priset i 2012 års eTwinningtävling.

Tävlingen är en del av Europeiska kommissionens arbete med internationalisering inom skolan. Under ledning av Birgitta Flodén studerade elever på Hässelbygårdsskolan Shakespeares dramer och satte upp korta musikalinslag av utdrag ur texterna.

Förstapriset på 20 000 kronor ska användas till fortsatt arbete med internationalisering och användning av digitala verktyg. Projektet genomfördes i samarbete med Sarah Talbot från Stratford upon Avon i England.