Skola granskas efter anmälan från förälder

VÄRMDÖ Skolinspektionen granskar en skola i Värmdö efter att en elevs förälder gjort en anmälan.

Enligt anmälan har mamman åtskilliga gånger frågat skolan om sitt barns frånvaro och betyg utan att få klara svar.

Mamman skriver att eleven fick underkänt eller dåliga betyg i vissa ämnen och blev utan särskilt stöd trots behov.

Nu ska kommunen skriva ett yttrande till Skolinspektionen, som vill veta när skolan först fick kännedom om elevens stödbehov och vad man gjort åt det.

Myndigheten vill också veta om elevens frånvaro har utretts.