Skola granskas om dåligt stöd

SKÄRHOLMEN En skola granskas av Skolinspektionen efter en anmälan från en mamma som anser att hennes son inte har fått det särskilda stöd han har rätt till under flera år.

Hon är bland annat kritisk till att skolan har dragit ner på pojkens specialundervisning och att skolan inte har gjort åtgärdsprogram.

Nu ska Stockholms stad och skolans rektor svara på frågor om situationen. Därefter tar Skolinspektionen ställning.